OFFICIAL - OFFICIAL - OFFICIAL


ART GHENT

ART GHENT

A total performance

ART GHENT is een winkel voor kunstenaars die curator-kunstenaar Ben Benaouisse begin 2021 opstartte in een leegstaand interim kantoor aan de Brabantdam te Gent.

ART GHENT doet tijdens de maand januari, februari, maart dienst als pop-up store waar kunstenaars hun werken te koop aanbieden in ruil voor engagement bij de verdere ontwikkeling van de the total performance.

Haar missie is veelzijdig met zowel commerciëel als niet- commercieel elan: het organiseren van tentoonstellingen, een plek betekenen ter ondersteuning van kunstenaars, het verkopen van kunstwerken, het ontwikkelen van artistieke projecten… Door deze transversale aanpak kunnen kunstenaars zich aansluiten naargelang hun noden en vragen.

ART GHENT is ook actief buiten haar eigen locatie in Gent en experimenteert met verschillende vormen van samenwerken om antwoorden te kunnen formuleren op de actuele problemen van kunstenaars en van de samenleving waarin we nu leven.

 

Tijdens de maand april resideert hij met dit veelzijdige beeldende-kunst-project ook in S.M.A.K..

ART GHENT verenigt Economie met Nieuwe Poëzie als mogelijk antwoord opde bijzondere omstandigheden waarin kunstenaars en de maatschappij zich vandaag bevinden. Praktisch vertaalt zich dit in de ontwikkeling vancommerciële en artistieke activiteiten zoals de organisatie van tentoonstellingen, de verkoop van kunstwerken, de bespreking van portfolio’s en de ontwikkeling van experimentele projecten ensamenwerkingsverbanden.

 

In tegenstelling tot de commerciële galeries, neemt Ben Benaouisse geen percentage op de verkoop van de werken. De kunstenaars gaan enkel een persoonlijk engagement aan met ART GHENT en afficheren dit op een speciale ‘interim-muur’ die zichtbaar is voor het publiek. Naast aankoop en verkoop, zijn ook ruilovereenkomsten mogelijk die eveneens toegelicht worden op de voornoemde muur. Kunstenaars kunnen, tot slot, hun werk schenken en de winst op de verkoop integraal overlaten aan ART GHENT.Op die manier bouwt de winkel een reserve uit waarmee zij haar activiteiten kan verder zetten en de total performance bijkomend vorm geven.

01.2021 - 03.2021

ART GHENT BRABANTDAM

- DeMorgen:

https://www.demorgen.be/tv-cultuur/curator-kunstenaar-ben-benaouisse-opent-kunstwinkel-art-ghent-kunstorganisaties-raken-stilaan-uitgeput~bc537fb8/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.be%2F

 

- Het Laatste Nieuws:

https://www.hln.be/gent/kunstenaars-tonen-en-verkopen-hun-werk-in-leegstaande-winkelruimte-elke-dag-komt-er-nieuwe-kunst-bij~affff41d/

 

- Nieuwsblad:

https://m.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210128_96747512?utm_source=google

 

04.2021

ART GHENT S.M.A.K.:

https://smak.be/en/activities/art-ghent-a-total-performance

 

04.2021

ART GHENT - OVER TE NEMEN

Immateriële kunstwerk n°8

 

 

05.2021

ART GHENT RONSE:

https://www.ronse.be/nl/nieuws/art-ghent-ronse-total-performance

 

08.2021

ART GHENT KUNSTHAL GENT

https://kunsthal.gent/en/events/art-ghent

 

09.2022

ART GHENT - DUFFEL, tijdens de Triënnale van Duffel

ART GHENT - MERELBEKE in C.C. Merelbeke

 

04.2022

ART GHENT - Waregem in het Academie van Waregem

 

11.2022

ART GHENT FAIR - locatie nog te bepalen