OFFICIAL - OFFICIAL - OFFICIAL

Goedenavond

Eerste wil ik graag Kurt De Munter bedanken voor zijn gastvrijheid.

We kennen elkaar sinds 2008

Het was toen bij One Twenty Gallery van Tatjana Pieters... Galerie houdster van het huidige Tatjana Pieters Gallery.

Ja Kurt De Munter 10 jaar al. 

De tijd vliegt...

 

2008 Financiele crisis in Europa - Only you

2009 dood van Michael Jackson - en dood van Pina Bausch

2010 aardbeving in Haiti - Start van de arabische lente

2011 dood van Oussama Bin Laden - dood van Kadhaffi

2012 Terroristisch aanslag van Mohamed Merha in Toulouse & Montauban - Einde van de arabische lente.

2013 Massacre van Damas (arme chimique sur les enfants) - 

2014 Opkomst van N-VA - Start van de oorloog tegen de Islamistische Staten.

2015 Aanslag Charlie Hebdo

2016 Aanslag Brussel

2017 Trump wordt President van de Verenigde Staten & Emmanuel Macron wordt president van Frankrijk

2018 Opnieuwe Poutine aan de macht. 

 

De Toekomst?

2019 De Derde Wereldoorloog via Cyber technologieën

2020 De Cyber art als fake nieuwe avant-garde

2021 Opkomst van een nieuwe dictator met een eerste « world gouvernement for Ecology & Humanity »

2022 Mad Max wordt herkend als wereld erfgoed en wordt de nieuwe bijbel voor alle landen (bv in alle hotelkamers kan je een privé projectie beleven in uw bed.

2023 Het volk ontploft en komt op straat. Op hetzelfde moment een kommeet maakt een einde aan het leven op aard. 

 

Geen mensen meer, Geen kunstwerken meer. 

Alles is vernietigd.

Jaren later zal toch blijken dat een paar mensen de catastoof hebben overleefd.

Nog later, vinden de Kinderen van deze mensen een reuze bunker volle met kunstwerken. 

Bleek dat alle musea van de wereld hebben samengewerkt aan een mega « arch van noah van de kunsten ».

Duchamp, Matisse, Picasso, Degas, Rodin, Rauschenberg, Twombly, Cézanne, Ai Weiwei, Pollock, Boltanski, Magritte, ... lister

 

En ik dan...

ZONNEBRIL

WORKS:
IL FAUT FAIT UN ART QUI SOIT DIGNE DE SON TEMPS.

RECENT WORKS: NE TERMINEZ JAMAIS

  • Recent works: Recent works is wat ik momenteel maak in mijn atelier

Ze zijn werken dat nog niemand gezien heeft

Noch binnen een tentoonstelling

Noch tijdens een atelier bezoek

 

Morgen stuur ik een eerste nieuws rien met het woord GENEROSITY als titel:

Dear friends & collegues

 

I’m proud to present you my new art-project GENEROSITY.

 

GENEROSITY is the next important step of my official work as visual artist. It’s the result of many years of reflections about the role of art in our society. This work can find a place everywhere, can be realised for everyone. From private to public command. Outside or inside. For your living or your building. For all kind of budget. In personal dialogue with you or your organisation GENEROSITY can have different form and format and can use different medium.

GENEROSITY is a democratic statement and open-call. Let’s have a talk and I’ll send you an artistic proposition, your own GENEROSITY.

Please don’t forget also to spread the word to your network and think about GENEROSITY when you will make an original present... for yourself or for somebody else.

Inleiding: 

Stel u voor dat onrechtsreeks alle kunstenaars assistenten zijn van andere kunstenaars...

Wat zou dat betekenen? 

Dat zou betekenen dat Andere kunstenaars werken altijd onrechtreeks voor mij... en onmkegeerde ook...

Stel u voor... dat ze allemaal, van de meeste bekende kunstenaar tot de meeste onbekende amateur kunstenaar, voor mij werken...

 

Werven

PAINTINGS

INSTALLATIONS

PERFORMANCES

EXHIBITIONS

PROJECTS

PUBLICATIONS

BIOGRAPHIES

SOCIAL MEDIA

ARCHIVE

+ THE OBSCUR ENCYCLOPEDY

+ THE INVISIBLE INSTALLATION

+ THE INTEGRATIONNISTE

 

Elke werf heeft een statement, een one liner, een slogan als leitmotiv, als doel,...

PAINTINGS

Ik ben geen schilder maar ik ben een kunstenaar die schilderijen maak.

INSTALLATIONS

« Verleden, heden en toekomst zijn geen 3 aparté compartimenten 

PERFORMANCES

« Il faut faire de la Culture autrement »

EXHIBITIONS

Niet alles is kunst... maar je kunt met alles kunst maken.

PROJECTS

Ik ben een regisseur 

PUBLICATIONS

Se faire publier en tant qu’artiste.

BIOGRAPHIES

Il s’agit d’écrire sa propre vie

SOCIAL MEDIA

The Other is an I. I’m the context.

ARCHIVE

I would like to be a website

+ THE OBSCUR ENCYCLOPEDY

Tout reprendre à zéro

+ THE INVISIBLE INSTALLATION

Je suis un autodidacte

+ THE INTEGRATIONNISTE

Pas d’avant-garde sans poésie.

 

Elke werf heeft een fundamentele vraag als vertrekpunt... EN NEEMT EEN KUNSTENAAR ALS VERTREK PUNT VOOR MIJN WERK

 

PAINTINGS: What after Raoul De Keyser?

INSTALLATIONS: What after Marcel Broodthaers?

PERFORMANCES: What after Thierry De Cordier

EXHIBITIONS: What after Harold Szeeman?

PROJECTS: What after Andy Warhol?

PUBLICATIONS: What after Philippe Sollers?

BIOGRAPHIES: What after Joseph Beuys?

SOCIAL MEDIA: What after Ben Benaouisse?

ARCHIVE: What after Marcel Duchamp?

+ THE OBSCUR ENCYCLOPEDY: What after Jesus-Christus?

+ THE INVISIBLE INSTALLATION: What after Leonardo Da Vinci?

+ THE INTEGRATIONNISTE: What after DADA?

 

Elke werf neemt een OMWEG om een antwoord proberen geven aan de vraag...

Hier 12  OMWEGEN VOOR DE 12 VRAGEN...

TEXT FRAGMENT INTERVIEW DAVID HAMMON

2008 Europese crisis

2007 Nicholas Sarkozy

2006 Dood van Sadam Hussein

2005 Katrina ouragan

2004 Lancering van Facebook

2003 Joegoslavie verdwijnt

2002 officielle Lancering van de euro (12 LANDEN)

2001 Lancering van wikipédia & aanslaag world trade center 

2000 Poutine wordt president

 

OVER MIJ

Voor kunstenaar Ben Benaouisse is het proberen vatten van politieke, religieuze en culturele wetmatigheden essentieel. Voordat hij de mogelijkheden van verf en doek begon uit te proberen, had hij al naam gemaakt met zijn experimentele theater- en dansperformances. Hij test het vermogen van de kunst in deze tijd en onderzoekt de rol ervan in onze samenleving. Door zijn performances telkens in een andere context te brengen - en soms onaangekondigd - benadrukt Benaouisse zijn eigen autonomie én de kracht van de interpretatie van de toeschouwer.

"Dat intrigeert me nog het meest aan het werk van Ben Benaouisse: dat hij de categorieën wil overstijgen, de wereld nieuwe voorwaarden wil opleggen, wil zagen aan de fundamenten van kunst en wereld – en niet in de laatste plaats aan de fundamenten van zijn eigen bestaan. Dat is in zekere zin een perfecte paradox: de afgelopen jaren heeft Benaouisse zichzelf getransformeerd in een man die via zijn werk zoekt naar zijn herinneringen, naar zichzelf, maar die die identiteit eigenlijk al heeft gevonden in de zoektocht zelf. Dat is geen gemakkelijke weg: daarmee heeft Benaouisse zichzelf verdoemd tot dolen, door de kunst en door het leven, als een moderne Odysseus, op zoek naar een land, een verleden, een doel. Stilstaan is verleden tijd. Voor Ben is de reis de plaats van bestemming geworden. Maar we kunnen hem volgen."

(fragment uit tekst door kunstcriticus en schrijver Hans den Hartog Jagger, 2007)

HIJ

Hij ziet haar graag.

Hij was een danser.

Hij werd zich pas later bewust van zijn beeldende capaciteiten. 

Hij danste drie dagen lang als Gilles de Binche in verschillende Vlaamse steden.

Hij danste met het karkas van een half varken op het liedje ‘Only You’ van The 

Platters.

Hij is geboren in La Hestre (Wallonië), op 1 september 1971.

Hij woont in Gent.

Hij heeft een vriendin en een zoon.

Hij heeft geen contact met zijn moeder.

Hij heeft geen eigendom.

Hij heeft geen werkloosheidsuitkering, geen dop, geen CHOMAGE.

Hij heeft geen hond en geen kat.

Hij rookt.

Hij eet graag pasta.

Hij heeft ambitie.

Hij is opgegroeid in een arbeidersfamilie.

Hij is opgegroeid in een moslimfamilie. 

Hij is Belg sinds zijn 18 jaar.

Hij drinkt alcohol en eet varkensvlees.

Hij doet niet mee aan de Ramadan.

Hij kwam pas als twintigjarige via zijn studies kunstgeschiedenis en archeologie in 

contact met kunst. 

Hij is kunstenaar geworden. 

Hij is beeldend kunstenaar, performer, danser,... en vooral onder geen van 

bovenstaande disciplines sluitend onder te brengen. 

Hij ontwikkelt een artistiek oeuvre dat vertrekt van het principe van de toe-eigening.

Hij zoekt voortdurend een houding t.o.v. van het “hier en nu".

Hij zegt: "Wat kan ik als kunstenaar nog toevoegen aan alles wat al is gedaan?"

Hij is de dwerg op de reus.

Hij maakt performances op locatie, in kunstgaleries, in de publieke ruimte, in musea en in theater.

Hij richtte in Ename een erfgoedfoyer in in het Provinciaal Erfgoedcentrum met zijn installatie 'Invasif': via zijn erfgoed – jeugdsouvenirs, verzamelingen en kunstwerken – ging hij op zoek naar zijn identiteit.

Hij klom verkleed als dakloze op het dak van de Gentse hoofdbibliotheek en op het dak van de Haarlemse kerk.

Hij nam deel aan de groepstentoonstelling ‘Sint-Jan’ in de Gentse Sint-

Baafskathedraal (met Jan Hoet als curator).

Hij bracht in Gent een re-enactment van Fabres ‘Bic-Art Room’.

Hij organiseerde in Gent, met lekkere tapas als verbindend element, een ontmoeting-performance tussen kunstenaars en cultuurwerkers die zowel actief zijn binnen het sociaal-artistieke als het artistieke werkveld (met o.a. Emilio Lopez-Menchero, Chokri Ben Chikha, Dirk Pauwels en Simon Allemeersch).

Hij maakte in Antwerpen een permanent werk met pleisters binnen de muren van het Troubleyn Theater van Jan Fabre.

Hij organiseerde in Dendermonde, met Philippe Van Cauteren (artistiek directeur van het S.M.A.K.), een tentoonstelling rond en met het medium performance (met o.a. Honoré d'O, Angel Vergara, Bart Stolle, Luk Grootjans,... en Benjamin Verdonck).

Hij toonde in Kortrijk een reeks van nieuwe en oudere werken voor de publieke ruimte: straten, voetpaden, parken, pleintjes, muren,... werden geanimeerd met interventies bestaande uit tekeningen, diagrammen en grondinstructies (o.a. dansdiagrammen van verschillende dansstijlen).

Hij creëerde in Sint-Niklaas een installatie met weggeworpen geschiedenissen, recuperatiematerialen en lokale verhalen.

Hij toonde in Wetteren een verzameling van kleinere werken op doek, tekeningen en objecten die hij gedurende de periode van één jaar gemaakt had in zijn atelier.

Hij realiseerde in Berlijn, Zagreb, Salzburg en Brussel verschillende onverwachte acties, performances en projecten onder de vlag van Novgorod vzw.

Hij danste in Ramalah (Palestina) op ‘Let's Dance’ van David Bowie.

Hij was genomineerd tot laureaat van het tv-programma ‘De Canvascollectie’...

Hij wil graag blijven werken aan zichzelf.

Hij wil graag voortdurend blijven zoeken naar wie hij is.

Hij wil graag zijn denken verder vormen en verdiepen.

Hij wil graag de rest van zijn leven autodidact blijven.

Hij heeft geen vaste kennis en vaak vertrekt hij vanuit zijn onwetendheid.

Hij weet niet waar hij naartoe gaat. 

Hij wil graag verder blijven leren en delen.

Hij maakt zwarte schilderwerken als autonoom werk binnen zijn oeuvre.

Hij verkoopt hier en daar een werkje.

Hij publiceert eigen dingen onder de noemer van R.I.A.: R voor Révolution, I voor Individuelle, A voor Appliquée.

Hij voerde tijdens de laatste verkiezingen een 100-daagse performance uit onder de naam ‘Campaign Man’.

Hij ziet zijn kunstpraktijk niet als een losstaande reflectie op de wereld, maar als een schepping van nieuwe ideeën en handelingen in de wereld. 

Hij benadert tijd als één geheel, als een “nu”.

Hij vindt zich terug in de denktraditie van Franse dichters als Arthur Rimbaud, Le Comte de Lautréamont en Antonin Artaud.

Hij wordt geïnspireerd door een breed palet van iconen uit de kunstgeschiedenis want voor hem zijn verleden, heden en toekomst geen drie aparte compartimenten.

Hij is geen vreemdeling.

Hij is een vreemdeling in wording.

Tekst: Ben Benaouisse, 2015

 


Dank u allemaal om hier te zijn

Dank u want zonder jullie, zonder publiek dus, is er Geen lezing, Geen presentatie mogelijk

 

Via mijn lezing wil ik graag met jullie een vraag delen.

 

WAAR IS KUNST?

WAAR IS KUNST VERSUS WAT IS KUNST?

Een lezing over mijn brede werk.

 

Lezen. Daar gaat het over.

 

Lezen is niet kijken.

Een kusntwerk moet je lezen.

Een kunstwerk lezen is iets anders dan naar een kunstwerk kijken.

 

Er is niets te zien in een kunstwerk.

Alles is te lezen in een kunstwerk.

De idee & de realisatie ervan wonen daar samen.

Een kunstwerk is een land waarin onderscheidingen niet meer bestaan.

Een kunstwerk is een kader waarin kunst in alle vrijheid kan zijn 

Een kunstwerk is een visie die blind vooruit gaat.

 

Lezen dus. Wat lees je als je naar dit werk kijkt?

Het gaat over wat jij zelf in ziet.

Het gaat niet over wat de kunstenaar er mee bedoelde.

 

De Kunstenaar is jij niet.

Hij, de kunstenaar, heeft zijn eigen bagage. En jij hebt die van u.

Het is dankzij uw bagage dat je iets in kan lezen.

Het is een gebrek aan bagage dat je niet een kunstwerk kan lezen.

Oefenen, blijven oefenen en leren tot dat je een kunstwerk kan begrijpen.

Het vraagt tijd. Soms veel tijd. 

Soms kan het u meteen herkenbaar zijn.

Zoals als je in de spiegel kijkt.

Een kunstwerk is een spiegel

Een kunstwerk is voor de mensen wat een pluim is voor de vogels

 

Dankzij zijn pluimen kan een Vogel vliegen.

Nu nog de mensen... dankzij de kunsten.

https://youtu.be/Jj_8yT0XkyU

BLAD PAPIER STIFT

 

Dank u